> home
> o nás
> služby
> referencie
> galéria
> kontakt

O nás

 

Spoločnosť Siman a Jorčík vznikla v roku 1990 na základe živnostenského oprávnenia. Od roku 1991 firma zmenila právnu formu na spoločnosť z ručením obmedzeným.

Poskytujeme široké spektrum geodetických a kartografických prác v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie, spracovanie grafických
a číselných podkladov do digitálnej formy a poradenskú činnosť v týchto odboroch v rámci SR.

Spoločnosť je založená na tradícii, serióznosti, vysokej odbornosti zamestnancov
a zodpovednom prístupe ku zákazníkovi.

Naši zamestnanci vlastnia oprávnenia autorizovaný geodet a kartograf podľa §5 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z., oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav podľa §25 zákona 330/1991 Z.z. o geodézii a kartografii a vyhlášky MPVŽ SR č. 155/1992 Zb.

Pracovné aktivity vykonávame v rámci územia celej SR - prevažne v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Revúca ...

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
a evidovaná v Zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky.

Sme vždy pripravení vyhovieť Vašim potrebám.

  home    |   o nás   |    služby    |    referencie    |    galéria    |    kontakt Siman a Jorčík spol. s r.o.
tel.: 048 / 611 56 12, tel. / fax: 048 / 611 19 68
e-mail: saj@geodeziabrezno.sk