> home
> o nás
> služby
> referencie
> galéria
> kontakt

Kontakt

 Zobraziť Siman a Jorčík spol. s r.o. na väčšej mape

 

Siman a Jorčík spol. s r.o.
Židlovo 3
976 01 Brezno

Oprávnená osoba vo veciach zmluvných a technických:

Ing. Matúš Siman, konateľ
Ivan Jorčík, konateľ

tel:           048 / 611 56 12
tel./ fax:  048 / 611 19 68
e-mail:    saj@geodeziabrezno.sk

IČO:         00634808
DIČ:         2020458979
IČ DPH:   SK2020458979

Bankové spojenie:   ČSOB, Brezno
Číslo účtu:                  4000862864/7500

Obchodný register:  Banská Bystrica
Oddiel:                         Sro
Vložka:                        76/S

WGS:   B = 48° 48΄ 28.14˝
              L = 19° 38΄ 53.19˝

Zapísaný v obchodnom registri
a v Zozname podnikateľov.

  home    |   o nás   |    služby    |    referencie    |    galéria    |    kontakt Siman a Jorčík spol. s r.o.
tel.: 048 / 611 56 12, tel. / fax: 048 / 611 19 68
e-mail: saj@geodeziabrezno.sk